به مهارتت فرصت نمایان شدن بده ..

بسیاری از افراد دارای دانش و مهارت  ویژه ای هستند که برای کسب آن منابع ارزشمندی همچون زمان و پول را هزینه کرده اند ولی به دلیل مشغله زیاد یا محدودیت  تامین مالی امکان معرفی و تبلیغ در مقیاس انبوه را به مخاطب خود ندارد .

از سوی دیگر افراد جویای مهارت و دانش با عدم وجود مرجع اطلاعاتی مناسب و معتبر از اساتید، آموزشگاه ها ودوره های آموزشی رو به رو هستند .

رویتک با شناسایی این خلاء در صدد ایجاد یک شبکه ارتباطی بر بستر اینترنت است و با طراحی خدمات متنوع  فعالان این حوزه از جمله استاد، استادکار، مشاور و آموزشگاه را به دانش پذیر مرتبط می نمایدتا علاوه بر انتقال دانش و مهارت، ایجاد اشتغال و کسب درآمد نمایند. و همچنین امکان شناخت ، مقایسه و انتخاب صحیح خدمات را در اختیار دانش پذیران  قرار می دهد .

فهرست