تاریخچه عصر دانش

با توجه به اهمیت روز افزون مشاوره مدیریت و استفاده از این خدمات در دنیای صنعتی امروز ، بسط و گسترش این فرهنگ هم راستا با سیستمهای متداول و جاری در سطح جهان می‌تواند گامی باشد در امر ارتقاء سطح کیفیت سازمان‌ها و شرکت‌های داخلی همسو با حرکت رو به رشد جوامع صنعتی.

شرکت عصر دانش‌اسپادانا با حدود ۲ دهه سابقه از سال ۱۳۷۸ با چشم انداز توسعه فرهنگ مشاوره مدیریت مأموریت خود را جهت ارتقاء توان مدیران کشور در سطح خدمات و صنعت در راستای تصمیم گیری صحیح برای بنگاه های اقتصادی آغاز نموده است. همچنین این شرکت با توجه به نیازمندی های مشتریان نسبت به تکامل خود اقدام نموده و خود بیش از هر بنگاه اقتصادی از خدمات مشاوره دیگران که مهم ترین آنها مشتریان شرکت می باشند ، بهره مند گردیده است . این شرکت توانسته گواهینامه های زیر را از مراجع معتبر ، اخذ نماید :

  • تأیید صلاحیت خدمات مشاوره سیستم های مدیریت کیفیت از نظام تأیید صلاحیت ایران
  • گرید ۳ از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • گواهینامه ISO9001:2015 در زمینه طراحی و خدمات مشاوره سیستم های مدیریتی
  • جواز فنی مهندسی از اداره صنایع و معادن استان اصفهان
  • گواهینامه عضویت انجمن مشاوران مدیریت ایران
فهرست