شرکت بهین توشه سپاهان (نانیز)

معرفی شرکت :

این شرکت با شماره ۳۲۱۵ در شهر نجف آباد به ثبت رسیده و همچنین از سال ۱۳۹۱  به تولید سالاد الویه فعالیت داردو با برند نانیز محصولات را در سراسر استان اصفهان توزیع می نماید.

شرح محصول :

تولید انواع ساندویچ سرد

موضوع قرارداد:

پیاده سازی سیستم بر مبنای استاندارد ISO 22000:2005 , ISO 9001:2015 , HALAL

تاریخ شروع پروژه :

۱۳۹۶/۱۲/۰۱

وضعیت :

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

فهرست