بیمارستان شهید آیت الله صدوقی اصفهان

موضوع قرارداد :

مشاوره و پیاده سازی استاندارد HACEP  در محل کترینگ و پخت غذا

تاریخ شروع قرار داد :

۱۳۹۶/۴/۰۱

وضعیت پروژه :

پایان یافته در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۱

فهرست