سمینار ها و دوره های برگزار شده

برگزار کننده دوره آموزشی آشنایی با الزامات و ممیزی داخلی HSE-MS

ردیف نام شرکت شرکت همکار
۱ ساخت تجهیزات سپاهان  شرکت TUV Rheinland

آلمان

۲ توکا حمل و نقل شرکت TUV Rheinland

آلمان

۳ برق آرا شرکت TUV Rheinland

آلمان

۴ تو کاریل شرکت TUV Rheinland

آلمان

۵ آویسا لوله شرکت TUV Rheinland

آلمان

۶ آسیای مواد اصفهان شرکت TUV Rheinland

آلمان

۷ استوا شرکت TUV Rheinland

آلمان

برگزار کننده سمینار  ISO9001:2015

ردیف نام شرکت
۱ مدیران و کارشناسان شرکت  سیمان دلیجان
۲ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
۳ دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

برگزار کننده دوره آموزشی آشنایی با CE-Marking

ردیف نام شرکت شرکت همکار
۱ سیمان اصفهان شرکت BRS آمریکا
۲ سیمان مدائن شرکت BRS آمریکا
۳ آب لوله شرکت BRS آمریکا
۴ اخترپلاست سپاهان شرکت BRS آمریکا
۵ پلیمر گلپایگان شرکت BRS آمریکا
۶ لوله پی وی سی شرکت BRS آمریکا
۷ مجتمع فولاد مبارکه اصفهان شرکت BRS آمریکا
۸ آویسا لوله جی شرکت BRS آمریکا
۹ یکتا اندیش سازه شرکت BRS آمریکا
۱۰ مدل پلاستیک شرکت BRS آمریکا

برگزار کننده دوره آموزشی نماینده مدیریت موفق

ردیف نام شرکت شرکت همکار
۱ تهیه و تولید مواد معدنی ایران شرکت TUV INTERCERT آلمان
۲ سیمان مدائن شرکت TUV INTERCERT آلمان
۳ اشکان شیمی شرکت TUV INTERCERT آلمان
۴ تجهیزات پزشکی اوحد شرکت TUV INTERCERT آلمان
۵ نامی نو شرکت TUV INTERCERT آلمان
۶ تابان نیرو شرکت TUV INTERCERT آلمان
۷ تکادو شرکت TUV INTERCERT آلمان
۸ آویسا لوله جی شرکت TUV INTERCERT آلمان
۹ پولیکای نگین شرکت TUV INTERCERT آلمان
۱۰ هواپیما سازی ایران ( هسا ) شرکت TUV INTERCERT آلمان
۱۱ بهین صنعت ( الویه شامانا ) شرکت TUV INTERCERT آلمان

برگزار کننده سمینار آموزشی آشنایی با CE-Marking

ردیف نام شرکت شرکت همکار
۱ آذران شرکت TUV Rheinland

آلمان

۲ لورچ شرکت TUV Rheinland

آلمان

۳ بالان صنعت شرکت TUV Rheinland

آلمان

۴ صنایع شیمیایی ایران شرکت TUV Rheinland

آلمان

۵ پارس خاور شرکت TUV Rheinland

آلمان

۶ روشن رای شرکت TUV Rheinland

آلمان

۷ مهندسی پزشکی نوین شرکت TUV Rheinland

آلمان

برگزار کننده دوره آموزشی الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

ردیف نام شرکت مدرس دوره
۱ ساخت تجهیزات سپاهان آقای مهندس مجید استکی سرممیز شرکت DNV هلند
۲ پالایش نفت جی آقای مهندس مجید استکی سرممیز شرکت DNV هلند
۳ آب لوله آقای مهندس مجید استکی سرممیز شرکت DNV هلند
۴ فولاد آلیاژی اصفهان آقای مهندس مجید استکی سرممیز شرکت DNV هلند
۵ برق آرا آقای مهندس مجید استکی سرممیز شرکت DNV هلند
۶ بهسازان صنایع خاورمیانه آقای مهندس مجید استکی سرممیز شرکت DNV هلند
۷ توکاریل آقای مهندس مجید استکی سرممیز شرکت DNV هلند
۸ آویسا لوله جی آقای مهندس مجید استکی سرممیز شرکت DNV هلند

برگزار کننده دوره آموزشی الزامات و ممیزی داخلی استاندارد ISO/IEC17025

ردیف نام شرکت شرکت همکار
۱ میعاد شرکت BSI
۲ نامی نو شرکت BSI
۳ پلیمر گلپایگان شرکت BSI
۴ سیمان سپاهان شرکت BSI
۵ نفت سپاهان شرکت BSI
۶ میهن خاک شرکت BSI
۷ آب لوله شرکت BSI
۸ اختر پلاست سپاهان شرکت BSI
۹ نوین پوش جی شرکت BSI
۱۰ سیمان کویر کاشان شرکت BSI
۱۱ آویسا لوله جی شرکت BSI
۱۲ صنایع ریخته گری اصفهان شرکت BSI
۱۳ آب منطقه ای اصفهان شرکت BSI
۱۴ صنایع فلزی خوانسار شرکت BSI

برگزار کننده دوره آموزشی ممیزی داخلی استاندارد ISO9001:2008

ردیف نام شرکت شرکت همکار
۱ میعاد شرکت BSI
۲ کیوان پلاست شرکت BSI
۳ چینود شرکت BSI
۴ اسپادانا شرکت BSI
۵ ژرف کار شرکت BSI
۶ اوحد شرکت BSI
۷ امداد صنایع شرکت BSI
۸ نامی نو شرکت BSI
۹ پلیمر گلپایگان شرکت BSI
۱۰ پدیدآب شرکت BSI
۱۱ آرین پایپ شرکت BSI

برگزار کننده دوره آموزشی ISO9001:2008 و OHSAS18001:2007

ردیف نام شرکت شرکت همکار
۱ سازمان آب و فاضلاب استان مرکزی شرکت BVQI

 

۲ هپکو شرکت BVQI
۳ باشگاه فولاد مبارکه شرکت BVQI
۴ پالایشگاه شیراز شرکت BVQI
۵ آلومینات اراک شرکت BVQI
۶ سیمان اصفهان شرکت BVQI
۷ سازمان آب منطقه ای اصفهان شرکت BVQI
۸ توکا حمل و نقل شرکت BVQI
۹ بهسازان صنایع خاورمیانه شرکت BVQI
۱۰ ناظران یکتا شرکت BVQI
۱۱ بیمارستان شریعتی شرکت BVQI
۱۲ تشکیلات و بهبود روشهای شهرداری شرکت BVQI
۱۳ توکا سبز شرکت BVQI
۱۴ برق آرا شرکت BVQI
۱۵ برش سبز شرکت BVQI
۱۶ معدن پیربکران شرکت BVQI
۱۷ سایپا پلوس شرکت BVQI
۱۸ فرآورده های نسوز ایران شرکت BVQI
۱۹ آرمان انرژی شرکت BVQI
۲۰ تجهیزات پزشکی سامان شرکت BVQI

برگزار کننده دوره آموزشی ISO22000:2005

ردیف نام شرکت شرکت همکار
۱ بیضا فید BVQI ، هماهنگی کارخانجات خوراک، دارو و مکمل دام، طیور و آبزیان تهران و شیراز
۲ توانمهر BVQI ، هماهنگی کارخانجات خوراک، دارو و مکمل دام، طیور و آبزیان تهران و شیراز
۳ فرا رشد زاگرس BVQI ، هماهنگی کارخانجات خوراک، دارو و مکمل دام، طیور و آبزیان تهران و شیراز
۴ خوراک دام آریا BVQI ، هماهنگی کارخانجات خوراک، دارو و مکمل دام، طیور و آبزیان تهران و شیراز
۵ زراعی خوراک ساز کرمان BVQI ، هماهنگی کارخانجات خوراک، دارو و مکمل دام، طیور و آبزیان تهران و شیراز
۶ گردا BVQI ، هماهنگی کارخانجات خوراک، دارو و مکمل دام، طیور و آبزیان تهران و شیراز
۸ دارو ساز وتاک BVQI ، هماهنگی کارخانجات خوراک، دارو و مکمل دام، طیور و آبزیان تهران و شیراز
۱۱ اداره دامپزشکی استان فارس BVQI ، هماهنگی کارخانجات خوراک، دارو و مکمل دام، طیور و آبزیان تهران و شیراز
۱۲ امور دام استان فارس BVQI ، هماهنگی کارخانجات خوراک، دارو و مکمل دام، طیور و آبزیان تهران و شیراز
۱۳ اداره پرورش طیور BVQI ، هماهنگی کارخانجات خوراک، دارو و مکمل دام، طیور و آبزیان تهران و شیراز
۱۴ اداره تغذیه BVQI ، هماهنگی کارخانجات خوراک، دارو و مکمل دام، طیور و آبزیان تهران و شیراز
۱۵ خوراک دام استخر مرودشت BVQI ، هماهنگی کارخانجات خوراک، دارو و مکمل دام، طیور و آبزیان تهران و شیراز
۱۶ خوراک دام ۲۱ بیضا BVQI ، هماهنگی کارخانجات خوراک، دارو و مکمل دام، طیور و آبزیان تهران و شیراز
۱۷ خوراک دام نازدانه BVQI ، هماهنگی کارخانجات خوراک، دارو و مکمل دام، طیور و آبزیان تهران و شیراز
۱۸ خوراک دام پارسیان BVQI ، هماهنگی کارخانجات خوراک، دارو و مکمل دام، طیور و آبزیان تهران و شیراز
۱۹ خوراک دام پاکدام BVQI ، هماهنگی کارخانجات خوراک، دارو و مکمل دام، طیور و آبزیان تهران و شیراز
۲۰ خوراک داک فارس دانه BVQI ، هماهنگی کارخانجات خوراک، دارو و مکمل دام، طیور و آبزیان تهران و شیراز
۲۱ خوراک مجتمع طیور BVQI ، هماهنگی کارخانجات خوراک، دارو و مکمل دام، طیور و آبزیان تهران و شیراز
۲۲ خوراک دام اتحادیه دامداران BVQI ، هماهنگی کارخانجات خوراک، دارو و مکمل دام، طیور و آبزیان تهران و شیراز
۲۳ خوراک دام پرشیا فسا BVQI ، هماهنگی کارخانجات خوراک، دارو و مکمل دام، طیور و آبزیان تهران و شیراز
۲۴ خوراک دام شمیم لارستان BVQI ، هماهنگی کارخانجات خوراک، دارو و مکمل دام، طیور و آبزیان تهران و شیراز
۲۵ خوراک دام مکمل سازی BVQI ، هماهنگی کارخانجات خوراک، دارو و مکمل دام، طیور و آبزیان تهران و شیراز
۲۶ خوراک دام فربه آباده BVQI ، هماهنگی کارخانجات خوراک، دارو و مکمل دام، طیور و آبزیان تهران و شیراز
۲۷ خوراک دام شیرین دانه BVQI ، هماهنگی کارخانجات خوراک، دارو و مکمل دام، طیور و آبزیان تهران و شیراز

برگزار کننده دوره آموزشی ISO13485:2003

ردیف نام شرکت شرکت همکار
۱ صفا طب شرکت BVQI
۲ بیمارستان سینا شرکت BVQI
۳ فنون طب شرکت BVQI
۴ اندیشه فارابی اصفهان شرکت BVQI
۵ مؤسسه خدماتی پزشکی سامان شرکت BVQI
۶ ظریف پلیمر شرکت BVQI
۷ نوین طب سپاهان شرکت BVQI

برگزار کننده دوره آموزشی چرخه بهره وری

ردیف نام شرکت شرکت ناظر زمان برگزاری
۱ صنایع غذایی آیدا سازمان نوسازی صنایع ایران
۲ صنایع غذایی چیکا سپاهان سازمان نوسازی صنایع ایران
۳ فرآورده های گوشتی صنوبر سازمان نوسازی صنایع ایران
۴ پودر ماهی بابلسر سازمان نوسازی صنایع ایران
۵ امداد صنایع (آهنگرا) سازمان نوسازی صنایع ایران
۶ ماشین سازی کراقلی سازمان نوسازی صنایع ایران
۷ همگام خودرو آسیا سازمان نوسازی صنایع ایران
۸ اطلس پمپ سپاهان سازمان نوسازی صنایع ایران
۹ بهسازان صنایع خاورمیانه سازمان نوسازی صنایع ایران
۱۰ صنایع برش سازمان نوسازی صنایع ایران
۱۱ توکا طرح سازمان نوسازی صنایع ایران
۱۲ راهیابی صنعت و فولاد سازمان نوسازی صنایع ایران
۱۳ پالار صنعت سازمان نوسازی صنایع ایران
۱۴ چینی اصفهان سازمان نوسازی صنایع ایران
۱۵ اسکان بتن سازمان نوسازی صنایع ایران
۱۶ آریا کیسه آپادانا سازمان نوسازی صنایع ایران
۱۷ آرین شیمی سپاهان سازمان نوسازی صنایع ایران

برگزار کننده دوره آموزشی ممیزی داخلی ISO22000:2005

ردیف نام شرکت شرکت همکار
۱ زرین غزال شیراز (بستنی دایتی) BVQI
۲ ستوده شفق (تن ماهی چینود) BVQI
۳ خوراک دام، طیور و آبزیان استخر BVQI
۴ مجتمع فولاد مبارکه BVQI
۵ پودر ماهی کیلکا BVQI
۶ پارس کیلکا BVQI

برگزار کننده سمینار داخلی ISO22000:2005

ردیف نام شرکت
۱ مدیران و کارشناسان اداره نظارت بر غذا و دارو  استان اصفهان
۲ مدیران و کارشناسان شرکت صنایع شیر(پگاه اصفهان)

فهرست